ក្រុមហ៊ុន ហ្វីដប្រូ ខេអេច ខូអិលធីឌី

ក្រុមហ៊ុន ហ្វីដប្រូ ខេអេច ខូអិលធីឌី ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិកាណាដា ដែលមានទីតាំងប្រតិបត្តិការនៅរាជធានីភ្នំពេញ នៃប្រទេសកម្ពុជា ។

រោងចក្ររបស់យើងខ្ញុំ មានផលិត ផលិតផលចំណីសត្វ ហើយយើងខ្ញុំ ដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជនក្រៅស្រុក និង ទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុក ។ រោងចក្រនេះមានទីតាំងស្ថិត នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានផ្ទៃដីសរុប ៦០០០ ម៉ែត្រការេ ហើយបានចាប់ផ្តើមសាងសង់តាំងពីខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយតំឡើងគ្រឿងចក្រ ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៥ មកម្ល៉េះ។

ផលិតកម្មរោងចក្រយើងខ្ញុំ បានចាប់ផ្តើមនៅខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ហើយត្រូវបាន ដាក់ឱ្យដំណើរការ និង ផ្តល់ផលិតផលចាប់តាំងពីខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

© 2021 Copyright - FeedPro KH. Developed by ICTech Solution.